Kuratóriumi határozatok (2012-)

2012. január 12.
1/2012. Roska Tamás mb. elnök köszönetet mond Benyhe Istvánnak az elmúlt években végzett munkájáért és sok sikert kívánt külföldi kiküldetéséhez. 2011. december 28-án megtörtént a Mikszáth Kálmán téri irodabérlet átadása. Az iroda technikai állománya elavult. Javasolható a selejtezés. Az irodában lévő könyvek felajánlhatók BOM-os hallgatóknak vagy erdélyi iskolának.

2/2012. A kuratórium elfogadta az újonnan (Havass Miklós vezetésével) felállt Programbizottság 18 oldalas szakmai anyagát a BOM küldetéséről. 

3/2012. A BOM 2012. évi szakmai és pénzügyi tervét a kuratórium jóváhagyta.

4/2012. A mb. elnök 2012. január 1-től megbízza Balázs Gézát az ügyvezető (koordinátor) teendők ellátására.

 

2012. május 29.
5/2012. A kuratórium elfogadta az ügyvezető (koordinátor) beszámolóját az első félévről.

6/2012. A felügyelőbizottság javaslatára a kuratórium elfogadta a 2011. évi pénzügyi beszámolót, mérleget és pénzügyi jelentést.

7/2012. A kuratórium az ügyvezető javaslatára 2012. szeptember 1-től kinevezi Pölcz Ádám (eddigi diák segítőt) irodavezetőnek. Munkáját a kuratórium és az ügyvezető irányításával végzi.

8/2012. A kuratórium az ügyvezető javaslatára jóváhagyja a Mikszáth Kálmán téri irodabérlet 2012. július 31-ével történő felmondását; a használhatatlan eszközök és 10 évnél régebbi, nem dokumentum értékű iratok leselejtezését; az irodának az Örs vezér tér 11. fszt. 1. alatti irodába (a bírósági bejegyzett címre) való átköltöztetését; a foglalkozások napján a Petőfi Irodalmi Múzeumban termek bérlését.

9/2012. Az elnök felkéri és kinevezi Baranyai Katalin tanárnőt 2012. szeptember 1-től a junior csoport vezetésére.

10/2012. A kuratórium jóváhagyja a BMA szervezeti és működési szabályzatát. 

 

2012. december 20.
11/2012. A kuratórium elfogadta a 2012. évi szakmai jelentést.

12/2012. A kuratórium elfogadta a 2012. 01-11. hó közötti időszak pénzügyi beszámolót

13/2012.  A kuratórium elfogadta a 2013. évi költségvetés sarokszámait.

14/2012.  Dr. Csóka Dávid ügyvéd javaslatára a kuratórium a Bolyai Ifjúsági Műhely (BIM) felszámolásába nem kezd bele, a megszüntetés kapcsán Bendzsel Miklós vélemény lesz a döntő.

15/2012. A kuratórium elnökének Roska Tamást, a kuratóriumból visszavonult Bendzsel Miklós, Czakó Erzsébet, Bogányi Gergely és Bor Zsolt helyére dr. Aczél Petra intézetigazgatót (Corvinus Egyetem) és Bakos Edit főigazgatót (Uránia Nemzeti Filmszínház) felkérését és kinevezését javasolja az alapító Szabó Gábornak.

16/2012. A kuratórium elfogadja az ügyvezető által előterjesztett 2013. évi pénzügyi és szakmai tervet.

 

2013. május 9.
2013/1. A felügyelőbizottság javaslatára a kuratórium elfogadta a 2012. évi beszámolót, mérleget és pénzügyi jelentést.

2013/2. A kuratórium a felügyelőbizottsági tagságról lemondott Vargha Márk helyére dr. Aratóné dr. Nagy Ágnes ügyvédet javasolja az alapító Szabó Gábornak.

2013/3. A kuratórium megbízza Havass Miklóst, hogy a Programbizottsággal közösen 2013. június 19-én tekintsék át a tanulmányi tematikát, valamint véglegesítsék a 2013/2014. évit.

 

2014. február 20.
1/2014. A kuratórium elfogadja a 2013. évi szakmai beszámolót és az MTA-nak benyújtandó jelentést.

2/2014. A kuratórium elfogadja a 2013. évi pénzügyi beszámolót.

3/2014. A kuratórium elfogadja a 2014. évi programtervezetet.

4/2014. A kuratórium elfogadja a 2014. költségvetés tervezetét azzal a kiegészítéssel, hogy a tartalékból 1.700.000 Ft-ot el kell különíteni a vezető tanárok évi kétszeri javadalmazására, valamint az önképző műhely erdélyi kirándulására.

5/2014. A kuratórium elfogadja Deák-Sárosi László tanári karba való kinevezését, valamint felkéri az ügyvezetőt, hogy Juhász András munkáját megköszönje és a BOM szakmai programjainak támogatására felkérje.

 

2014. május 26.
6/2014. A felügyelőbizottság javaslatára a kuratórium elfogadja a 2013. évi mérleget, közhasznúsági jelentést és pénzügyi beszámolót.

2014. 12. 17.
7/2014. A kuratórium meghallgatta és elfogadta a 2014. évi előzetes szakmai és gazdasági beszámolót.
8/2014. A kuratórium megvitatta és kiegészítésekkel jóváhagyta a 2015. évi előzetes szakmai és gazdasági terveket.
9/2014.  A kuratórium meghallgatta és tudomásul vette a felügyelőbizottság 2014. évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló szóbeli beszámolót.
10/2014.  A kuratórium az „Egyebek” napirendi pontban javaslatokat vetett fel a jövőt illetően (Vizi E. Szilveszter előadása, BOM-bemutatkozás az Élet és Tudományban, a marosvásárhelyi Sapientia Tudományegyetem meglátogatása).

2015/01. számú kuratóriumi határozat: A kuratórium elfogadja a 2014. évi pénzügyi beszámolót.
2015/02. számú kuratóriumi határozat: A kuratórium elfogadja a 2014. évi szakmai beszámolót.
2015/03. számú kuratóriumi határozat: A kuratórium elfogadja a 2014. évi közhasznúsági jelentést.
2015/04. számú kuratóriumi határozat: A kuratórium elfogadja a 2015. évi szakmai és pénzügyi tervezetet.
2015/05. számú kuratóriumi határozat: A Kuratórium elfogadja a 2015. évi szakmai beszámolót.
2015/06. számú kuratóriumi határozat: A Kuratórium elfogadja a 2015. pénzügyi beszámolót.
2015/07. számú kuratóriumi határozat: A Kuratórium elfogadja a 2016. évi szakmai és pénzügyi tervezetet.

Címkék: