Közhasznúsági jelentés a 2012. évről

Hargitai Ágnes Éva képe

Bolyai Műhely Alapítvány

Az Alapítvány és az Önképző Műhely személyi működése

Az Alapítvány vezetésében 2011-ben elindított személyi változásokat 2012-ben jegyezte be a Fővárosi Törvényszék. Ennek értelmében a kuratórium tagjai dr. Roska Tamás (elnök), Havass Miklós, Czakó Erzsébet, Bor Zsolt, Bogányi Gergely, Benyhe István, Friedler Ferenc és Vertán György, a felügyelő bizottság tagjai pedig Pandurics Anett (elnök), dr. Pataki Gergely és Vargha Márk lettek.

2011. december 31-ével Benyhe István szakmai igazgató megbízatása külföldi kiküldetése miatt közös megegyezéssel megszűnt. Utódja dr. Balázs Géza tanszékvezető egyetemi tanár lett. Az ugyancsak távozott Szathmáry Zsuzsanna adminisztrátor helyett január 1-jétől diákmunkásként, majd szeptember 1-jétől főállásban Pölcz Ádám irodavezető segíti az ügyvezetői munkát.

Források

A 2012. évben az Alapítvány az alapító okiratában előírt feladatait teljesítette. 2011 őszén a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott miniszteri támogatás biztosította a működést; az Önképző Műhely júniusban, az MTA-támogatás beérkeztekor kezdhette el a teljes értékű munkát. 2012. június 30-ával az Alapítvány elköltözött a Mikszáth Kálmán téri bérleményből, és a bejegyzett székhelyen létesített irodát (1148 Bp., Örs vezér tere 11. fsz. 1.). Így sikerült jelentős ingatlanbérleti költséget megtakarítani. A pénzügyek átláthatóbb kezelése céljából az új vezetés a folyószámlához elektronikus hozzáférést igényelt, amely jelentősen megkönnyítette a banki kifizetéseket és a gazdálkodást. Az Önképző Műhely tagjainak köszönhetően új honlap jött létre (www.bolyaimuhely.hu), az ő munkájukat diákszövetkezeten keresztül honoráltuk. A következő pénzügyi évet megalapozott és átgondolt költségvetéssel kezdhetjük.

Felvételi, létszámok

2012-ben nagy létszámú érdeklődő mellett végül 47-en nyertek felvételt az induló junior évfolyamba. A nagy érdeklődés a diákok öntevékenységének is köszönhető, hiszen – egy saját pályázatuk eredményeképp – képviselhették a Bolyai Önképző Műhelyt a nyári EFOTT-on, ahol népszerűsítették a BOM tevékenységét. A junior évfolyamon így sikerült két párhuzamos „osztályt” indítani, egy-egy mentortanárral. Az érdeklődés és a szellemi javakhoz való hozzáférés vágya kellemes meglepetést váltott ki az Alapítvány vezetőiben. A 2011-ben fölvett új junior (most haladó) csoport (30 fővel) – a gazdasági korlátok miatt – csak egy induló osztályt jelentett, de kiváló képességű és nagyon aktív, lelkes csapat jött össze. A lemorzsolódás nem számottevő.

Program, együttműködés

A programnyitó gólyatábort 2012-ben Bakonybélben, a Bakony Hotelben, illetve annak ifjúsági szállásán rendeztük meg. Az idei tábor témája a Bakonyszaurusz: a Bakony természetrajza, művelődéstörténete; a kulturális evolúció kérdései: a csillagoktól a homo/mohó sapiensig címet viselte.

Meghívott előadóink voltak:

  • Kordos László paleontológus, egyetemi tanár,
  • Palugyai István, a Népszabadság tudományos rovatának vezetője, a Tudományos Újságírók Szövetségének tiszteletbeli elnöke
  • Maróti István nyugalmazott tudományos főmunkatárs (Petőfi Irodalmi Múzeum)

(A tanulmányi év részletes programját mellékeljük).

Mellékeljük továbbá a tematikákat, amelyek szerint a 2012-es évet végeztük. Ebben nagy segítségünkre volt az Uránia Nemzeti Filmszínház, ahol a filmvetítéseket tartottuk. A filmvetítést követően a csoportok az Építész Pincében ebédelnek. A délutáni foglalkozások helyszíne 2012 októberétől a Petőfi Irodalmi Múzeum, ahol patinás, ihletett környezetben telhet el a délutáni foglalkozásokra szánt idő.

2012-ben az Alapítvány szakmai/tanulmányi kirándulásokat szervezett, és támogatta az önképző műhely tagjainak önszerveződő tevékenységeit is. Így lehetőség nyílt arra, hogy a BOM-tagok májusban – egy korábbi BOM-os diákunk, jelenleg pannonhalmi szerzetes jóvoltából – Pannonhalmán művelődéstörténeti szakmai programon vehessenek részt, megismerkedhessenek az apátság múltjával, betekintést nyerjenek az apátsági vállalkozások működésébe és az éppen akkor zajló rekonstrukciós munkálatokba. Júniusban hallgatóink részt vettek a Széphalomban rendezett II. anyanyelvi juniálison (június 15–17.), amely tudományos és szabadidős elfoglaltságot is biztosított (Ételek és italok a magyar nyelvben. Irodalmi, nyelvi ízletes előadások c. konferencia, felolvasólánc, Kazinczy-túra stb.). Ősszel – két alkalommal – Egerben jártak, ahol szeptember 28–30. között a Magyar Szemiotikai Társasággal közösen rendezett tudományos konferencia, november 15–17. között pedig az önképző műhely operatív csapatának megbeszélése, valamint a város nevezetességeivel való ismerkedés volt a fő program. Augusztusban egyhetes Tisza-túrán vehettek részt az erre vállalkozók.

Az ősz a kulturális programok jegyében telt. A diákok – különösen a junior csoport aktivitásának köszönhetően – jártak a Szkéné Színházban, az Ernst Múzeumban, a Művészetek Palotájában, a Műcsarnokban és a Bárka Színházban is.

Új iroda, képzési hely, és összefoglalt képzési program

Az iroda 2011 novembere óta a Mikszáth Kálmán téren, a volt Piarista Gimnáziumban működött, de a kedvezőtlen infrastrukturális adottságok (nem megfelelő internetellátás, kulcsproblémák és az ehhez képest túlságosan magas bérleti díjak) miatt a bérleményt június 30-ával felmondtuk. Az elöregedett és használhatatlan elektronikai eszközöket leselejteztük, a berendezés egy részét pedig az új irodába mentettük át.

A csoportok kohéziójának növelése érdekében átdolgoztuk és egységesítettük a tematikát. Ennek értelmében a foglalkozások minden hónapban az első szombaton vannak mindhárom évfolyamon. Ezt lehetővé tette az is, hogy a PIM-ben – igény szerint – több üres terem is rendelkezésünkre állt. Az Uránia mozi befogadóképessége is éppen megfelelő volt.

A tanári kar 2012-ben öt főből állt: Baranyai Katalin, Dede Éva, Juhász András, Balázs Géza és Kövesdy Zsuzsanna. A szakmai munkát a háttérből Kőhalmi Ferenc, a BOM alapítója is segítette, aki a december 18-ai nagyszabású záró rendezvényünk (Magyar Ulyssesek fő szervezője is volt). 2013-ban tervezzük a tanári bérek egységesítését részben az anyagiakkal való még átgondoltabb gazdálkodás, és a csoportlétszámok változása miatt.

Kiadvány, honlap, nyilvánosság

Az Alapítvány két könyvet jelentetett meg:

Kvalitársak. Beszélgetések a tehetségről. Szerk.: Soós Eszter Petronella – Vargha Márk.

Esszencia VII. Otthon – ITThon. A Bolyai Önképző Műhely 2012-ben végzett évfolyamának tanulmánykötete. Szerk.: Baranyai Katalin.

Honlap: www.bolyaimuhely.hu

2012. dec. 18. Magyar Ulyssesek. Egyedülálló bemutató az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Társadalmi munka

2012-ben is jelentős önkéntes (díjmentes) társadalmi munka segítette az Alapítvány és a Műhely életét. A legkiválóbb munkát az ún. BOM-aktivisták végezték:

BOM-aktivisták

 

 

 

Czupy Gergely

junior A csop.felelős

Hinkel Szilvia

junior B csop. felelős

Kovács Tamás

junior B csop. felelős

Filep Tamás

haladó csop.felelős

Sípos Évi

haladó csop. felelős

Lapinskas Ilona

senior csop. felelős

Lőrincz Gábor

senior csop. felelős

Hargitai Ágnes

honlapszerk.

Czenthe Anna

Eger

Csikós Ádám

Eger

Csonka Zsófia

Eger

Demus Zsófia

Eger

Hrecska Renáta

Eger

Nagy Dániel

Eger

Görög Dániel

haladó

Mucsi Márton

haladó

Pató Zsuzsanna

haladó

Stippinger Marcell

honlapkészítés

Bere Anikó

Bon-BOM szerk.

Laki Balázs

visszatérő senior

Balassi Márton

visszatérő senior

Oláh Máté

visszatérő senior

Orbán Aladár

visszatérő senior

Deme Johanna

junior B

Fullár Dorina

senior

Kerepesi Réka

senior

Fábián Kristóf

haladó

Demeter Lilla

haladó

Kunt Zsuzsanna

haladó

Trásy Benedek

haladó

Kunt Anna

haladó

Simon Pál

segítő

 

Összefoglalás

Összegzésül elmondható, hogy a 2012. évben a vállalt szakmai feladatokat a csoportok és a vezető tanárok teljesítették, a szakmai működés biztosítható volt. A kuratórium és a felügyelő bizottság a működés során rendellenességet nem talált.

 

Budapest, 2013. május 8.

 

A 2012. évi közhasznúsági jelentést a kuratórium 2012. május 9-én tartott ülése elfogadta.

                                  

Dr. Roska Tamás

a kuratórium elnöke

CsatolmányMéret
Microsoft Office dokumentum ikonja bom_kozhasznusag_2012.doc217 KB