KÖNYVKLUB

A havonta egyszer, előre kijelölt hétfőkre szervezett könyvklubunk célja, hogy a bolyais tematikában szereplő olvasmányokon túl beszélgessünk olyan könyvekről, melyek fontos, vitaindító kérdéseket vetnek fel. A tematikát igyekeztünk úgy összeállítani, hogy aktuális és „örök” témákat is megvitassunk klasszikus és kortárs köteteket felhasználva. A foglalkozásokra olvasandó szövegeket nem elhanyagolva igyekszünk tágítani ismereteinket, közös, konstruktív beszélgetésekkel. Célunk, hogy egy hagyományos könyvklub keretein belül megosszuk olvasmányélményeinket és gondolatainkat egymással.

2020. szeptember 21.
Téma: A képregények helye az irodalomban
Könyv: Marjane Satrapi: Persepolis
Marjane Satrapi önéletrajzi ihletésű kötetének olvasásával arra keressük a választ, miképp helyezkednek el a képregények az irodalmi hagyományban, nem elfeledkezve arról a kérdésről, hogy irodalmi műnek számítanak-e egyáltalán. Megvitatjuk, milyen korlátokat és lehetőségeket jelent a vizuális megjelenítésmód, és mennyiben változtathatja meg az önéletírás narratíváját.

2020. október 19.
Téma: Traumairodalom
Könyv: Móricz Zsigmond: Árvácska
Ugyan több középiskolában kötelező olvasmány Móricz kötete, újraolvasva egészen más tapasztalatokkal gazdagodhatunk. A regény segítségével beszélgetünk a traumairodalomról, a hozzá kapcsolódó mintákról, a megoldást hozható feldolgozás lehetőségeiről.

2020. november 16.
Téma: A vizuális média megjelenése az irodalomban
Könyv: Anthony Burgess: Egy tenyér ha csattan
Burgess sikerregényén keresztül beszélgetünk a média irodalomban elfoglalt szerepéről, a kisember és a vizuális média kapcsolatáról. Megvizsgáljuk azokat, a szövegben is megjelenő eszközöket, melyek az egyén gondolatait és kifejezésmódját korlátozzák, szemünk előtt tartva, hogy a média nem kizárólag romboló hatásokkal bír.

2020. december 14.
Téma: Vallási közösségek egyént korlátozó lépései
Könyv: Deborah Feldman: Unortodox – A másik út
Deborah Feldman autobiografikus regényét felhasználva vitatjuk meg, miképp korlátozhatják az egyént a szigorú vallási közösségek. Beszélgetünk arról, hogy a hagyomány elnyomhatja-e a különböző szervezetek tagjait, egy közös egészként gondolkodva róluk. Felvetjük továbbá azt is, hogy miért választhatja valaki a kiválást, a bizonytalan és ismeretlen életet a biztos, de szigorú környezet helyett.

2021. január 18.
Téma: A faji kirekesztés megjelenése az irodalomban
Könyv: Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót!
Ezen az alkalmon Harper Lee kultikus regényén keresztül beszélgetünk a faji kirekesztés irodalmi reprezentációról, a rasszizmus globális és lokális kérdéseiről. A kötetben megjelenő feketék elnyomásának megvitatásán túl kitérünk a magyarországi kisebbségek kirekesztésének problematikájára is, különösen a cigányok helyzetére.

2021. február 15.
Téma: A női egyenjogúsági mozgalom, a feminizmus
Könyv: Melinda Gates: A nő helye
Melinda Gates férjével, Bill Gatesszel közös alapítványának munkája során került szoros kapcsolatba a nőket elnyomó, férfiakat „felemelő” stratégiákkal. Kötetét olvasva arról beszélgetünk, hogy alakul ma a nők helyzete a társadalomban, illetve arról, hogy miért nem valósulhatott meg a nemek közti egyenlőség a nyugati társadalmakban sem.

2021. március 22.
Téma: Memoár
Könyv: Sylvia Plath: Az üvegbura
Ugyan Sylvia Plath regénye nem tekinthető teljes egészében önéletírásnak, de mégis számos kapcsolódási pontja van az írónő életéhez és lelkivilágához. Ezen az alkalmon azt vitatjuk meg, meghúzható-e egy határ a fikció és az önéletírás között, van-e egyáltalán határ a kettő között? A köteten túl beszélgetünk az Örkény Színház feldolgozásáról is.

2021. április 19.
Téma: Transzgenerációs tapasztalatok
Könyv: Fejes Endre: Rozsdatemető 
Fejes Endre regényét olvasva beszélgetünk a transzgenerációs tapasztalatokról, az évtizedeken átívelő traumákról, naivitásról, boldogságról, anyagi és lelki szegénységről. A
kötetet kiegészítjük a Katona József Színház feldolgozásával, mely továbbírja a Hábetler család folyton öröklődő mintáit.

2021. május 17.
Téma: Nemzedékek harca
Könyv: Jack Kerouac: Úton
Jack Kerouac kultikus regénye bemutatja a beat-nemzedék harcait saját környezetével. Ennek kapcsán beszélgetünk a generációk lázadásáról, az állandó konfliktusok nyomán megszülető irodalmi és más művészeti alkotásokról, azok jelentőségéről.

Címkék: