Felvételi 2015

Bolyai Műhely Alapítvány - Bolyai Önképző Műhely
- az egyetemközi szakkollégium -

Pályázat államilag támogatott önképző-tehetségfejlesztő programban való részvételre

 

A Bolyai Műhely Alapítvány Önképző Műhelye (BOM) 2000 szeptemberében kezdte meg működését a Bolyai-díj Alapítványhoz kapcsolódva. Fő törekvése a középiskolában és a felsőoktatásban valamilyen területen kiváló eredményt felmutató középiskolások, egyetemisták számára három éven át havi rendszerességgel (évente 10 alkalommal) ingyenes önképző-tehetséggondozó program nyújtása a következő területen és módszerekkel:

- tudományos, művészeti teljesítmények érzékletes, párbeszédre épülő bemutatásával és feldolgozásával az általános műveltség és az erkölcsi értékek fejlesztése,
- az egyéni és közösségi alkotást segítő képességek kialakítása,
- a személyiségfejlesztést, az önképző és a társas együttműködést szolgáló stratégiák kiépítése.

A végzős hallgatók egy-egy tanulmánykötetben foglalják össze gondolataikat (Esszencia-kötetek).

A foglalkozások főként a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban folynak. A képzést tudományos-kulturális programok egészítik ki.

A Bolyairól itt is lehet tájékozódni: www.bolyaimuhely.hu.

A 2015-2018. közötti képzési programba felvételivel lehet bekerülni.
A jelentkezés feltétele: betöltött 17. életév, középiskolai vagy felsőfokú tanulmányok végzése. Az önképző műhely felvett tagjainak vállalniuk kell, hogy a 2015–2018. között minden hónap első szombatján Budapesten a képzésben/találkozókon részt vesznek.

A felvételihez a következő pályázatot (dokumentumokat) kell e-mailben beküldeni:

1. Életrajz (különös tekintettel szakmai eredményekre: tanulmányi versenyek, egyéb aktivitások) (1 lap)
2. Motivációs levél (Mi ösztönöz arra, hogy a Bolyai Önképző Műhely tagja legyek?). A motivációs levelet helyettesítheti egy bármilyen közéleti témát feldolgozó, legföljebb 3 oldalas esszé.

A pályázatokat 2015. június 25-éig kell a következő címre csatolt fájlként beküldeni: bom@e-nyelv.hu. A csatolt fájl neve a pályázó neve legyen. A pályázat befogadásáról minden jelentkezőt villámposta címén értesítünk.

A felvételi beszélgetés időpontja: 2015. július 3.
A pontos időpontról és helyszínről minden jelentkezőnek értesítést küldünk. A felvételi kötetlen beszélgetés egy szabadon választott társadalmi-tudományos-művészeti problémáról.

A felvételi eredményéről egy héten belül villámpostán értesítést küldünk.

Az esetleges pótfelvételi lehetőségről június vagy július folyamán tudunk a fenti címeken tájékoztatást adni.

A képzés 2015. szeptember 11–13. között befogadótáborral indul (idén előreláthatólag Győrben), majd pedig minden hónap első szombatján lesz.

További információk: www.bom.hu, www.bolyaimuhely.hu.

A képzést a Magyar Állam támogatja.

Prof. dr. Balázs Géza (ügyvezető)
Pölcz Ádám (irodavezető, bom@e-nyelv.hu)

Csatolt fájlok: