"A" tematika

1. Téma: Minden korszaknak meg kell szülnie az új szavait, fogalmait, jelentéseit, amelyeket új és új enciklopédiákban kell rendszerezni. Az enciklopédikus és a kereső tudás kontrasztja. Film/olvasmány: Radványi Géza: Valahol Európában – Németh László: Új enciklopédia

2. Téma: François Villon örököse és folytatója szatirikus regényében éles gúnnyal ostorozza az álszenteskedést, a szellemi korlátoltságot, a tudományos nagyképűséget és a világi hatalom visszaéléseit. Film/olvasmány: Bertrand Blier: Az én pasim  François Rabelais: Gargantua és Pantagruel  

3. Téma: A humanizmus diadala. A gyermek, aki képes megváltani a világot. Film/olvasmány: Jean Sverák: Kolja – Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

4. Téma: A ma eposzai, korunk ökológiai tragédiái. Az emlékezés XX. századi eposzai Szibériában. Film/olvasmány: Elem Klimov: Búcsú Matyorától (aka Búcsúzás) Chingiz Ajtmatov: Az évszázadnál hosszabb ez a nap

5. Téma: Egy kolumbiai család hét nemzedékének hét évszázadot átfogó, körkörös krónikája. Film/olvasmány: Andrzej Wajda: Hamu és gyémánt – Gabriel García Márquez: Száz év magány

6. Téma: Nagyszalontától Toldiig rövid út vezet, mégis, Arany Jánosnak egy életet kellett áldoznia Toldi Miklós történetére: Toldi, Toldi estéje, Toldi szerelme. A népiesség csúcsteljesítménye. Film/olvasmány: Gaál István: Sodrásban – Arany János: Toldi-trilógia

7. Téma: Van-e jogunk mások élete felett dönteni? Polifonikus szólamok. Film/olvasmány: Zinnemann: Egy ember az örökkévalóságnak Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés

8. Téma: Kőhalmi Ferenc élményút-programjából: A (körkörös) történelem. Az emberiség története, eszméi, a tézis–antitézis–szintézis egysége; a magyar pesszimizmus. Film/olvasmány: Jancsó Miklós: Szegénylegények – Madách Imre: Az ember tragédiája

9. Téma: Mi az emberi lét értelme? Hol vannak az emberi cselekvés határai? Megismerhető-e a világ? Mi az ember boldogságának a kulcsa? Európa és a fausti ember… Film/olvasmány: Tarkovszkij: Andrej Rubljov Goethe: Faust