BOM Könyvklub

A havonta egyszer, előre kijelölt hétfőkre szervezett könyvklubunk célja, hogy a bolyais tematikában szereplő olvasmányokon túl beszélgessünk olyan könyvekről, melyek fontos, vitaindító kérdéseket vetnek fel. A tematikát igyekeztünk úgy összeállítani, hogy aktuális és „örök” témákat is megvitassunk klasszikus és kortárs köteteket felhasználva. A foglalkozásokra olvasandó szövegeket nem elhanyagolva igyekszünk tágítani ismereteinket, közös, konstruktív beszélgetésekkel. Célunk, hogy egy hagyományos könyvklub keretein belül megosszuk olvasmányélményeinket és gondolatainkat egymással.

2020. szeptember 21.
Téma: A képregények helye az irodalomban Könyv: Marjane Satrapi: Persepolis

Marjane Satrapi önéletrajzi ihletésű kötetének olvasásával arra keressük a választ, miképp helyezkednek el a képregények az irodalmi hagyományban, nem elfeledkezve arról a kérdésről, hogy irodalmi műnek számítanak-e egyáltalán. Megvitatjuk, milyen korlátokat és lehetőségeket jelent a vizuális megjelenítésmód, és mennyiben változtathatja meg az önéletírás narratíváját.

2020. október 19.
Téma: Traumairodalom Könyv: Móricz Zsigmond: Árvácska

Ugyan több középiskolában kötelező olvasmány Móricz kötete, újraolvasva egészen más tapasztalatokkal gazdagodhatunk. A regény segítségével beszélgetünk a traumairodalomról, a hozzá kapcsolódó mintákról, a megoldást hozható feldolgozás lehetőségeiről.

2020. november 16.
Téma: A vizuális média megjelenése az irodalomban Könyv: Anthony Burgess: Egy tenyér ha csattan

Burgess sikerregényén keresztül beszélgetünk a média irodalomban elfoglalt szerepéről, a kisember és a vizuális média kapcsolatáról. Megvizsgáljuk azokat, a szövegben is megjelenő eszközöket, melyek az egyén gondolatait és kifejezésmódját korlátozzák, szemünk előtt tartva, hogy a média nem kizárólag romboló hatásokkal bír.

2020. december 14.
Téma: Vallási közösségek egyént korlátozó lépései Könyv: Deborah Feldman: Unortodox – A másik út

Deborah Feldman autobiografikus regényét felhasználva vitatjuk meg, miképp korlátozhatják az egyént a szigorú vallási közösségek. Beszélgetünk arról, hogy a hagyomány elnyomhatja-e a különböző szervezetek tagjait, egy közös egészként gondolkodva róluk. Felvetjük továbbá azt is, hogy miért választhatja valaki a kiválást, a bizonytalan és ismeretlen életet a biztos, de szigorú környezet helyett.

2021. január 18.
Téma: A faji kirekesztés megjelenése az irodalomban Könyv: Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót!

Ezen az alkalmon Harper Lee kultikus regényén keresztül beszélgetünk a faji kirekesztés irodalmi reprezentációról, a rasszizmus globális és lokális kérdéseiről. A kötetben megjelenő feketék elnyomásának megvitatásán túl kitérünk a magyarországi kisebbségek kirekesztésének problematikájára is, különösen a cigányok helyzetére.

2021. február 15.
Téma: A női egyenjogúsági mozgalom, a feminizmus Könyv: Melinda Gates: A nő helye

Melinda Gates férjével, Bill Gatesszel közös alapítványának munkája során került szoros kapcsolatba a nőket elnyomó, férfiakat „felemelő” stratégiákkal. Kötetét olvasva arról beszélgetünk, hogy alakul ma a nők helyzete a társadalomban, illetve arról, hogy miért nem valósulhatott meg a nemek közti egyenlőség a nyugati társadalmakban sem.

2021. március 22.
Téma: Memoár Könyv: Sylvia Plath: Az üvegbura

Ugyan Sylvia Plath regénye nem tekinthető teljes egészében önéletírásnak, de mégis számos kapcsolódási pontja van az írónő életéhez és lelkivilágához. Ezen az alkalmon azt vitatjuk meg, meghúzható-e egy határ a fikció és az önéletírás között, van-e egyáltalán határ a kettő között? A köteten túl beszélgetünk az Örkény Színház feldolgozásáról is.

2021. április 19.
Téma: Transzgenerációs tapasztalatok Könyv: Fejes Endre: Rozsdatemető (kiegészülve a Katona József Színház Rozsdatemető 2.0 darabjának szövegkönyvével)

Fejes Endre regényét olvasva beszélgetünk a transzgenerációs tapasztalatokról, az évtizedeken átívelő traumákról, naivitásról, boldogságról, anyagi és lelki szegénységről. A kötetet kiegészítjük a Katona József Színház feldolgozásával, annak szövegkönyvével, mely tovább írja a Hábetler család folyton öröklődő mintáit.

2021. május 17.
Téma: Nemzedékek harca Könyv: Jack Kerouac: Úton

Jack Kerouac kultikus regénye bemutatja a beat-nemzedék harcait saját környezetével. Ennek kapcsán beszélgetünk a generációk lázadásáról, az állandó konfliktusok nyomán megszülető irodalmi és más művészeti alkotásokról, azok jelentőségéről.

 

A kijelölt dátumok egyelőre tájékoztató jellegűek!

Címkék: