Magyar népi mozgalom – harmadik út

Baranyai Katalin képe

Magyar népi mozgalom - harmadik út

(és a népi – urbánus vita előzményei)

 

A téma aktualitása:

Általános elméleti
A 3. út politikai és gazdaságfilozófiai, a magyar viszonylatok felett álló kérdés: választ keres a liberális kapitalizmus válságára

Európai – közép-európai
A modernizáció kelet-közép európai kérdés, a felzárkózásnak gazdasági-strukturális és társadalmi-szociális, sőt politikai vetülete is van

Magyar kérdés
A népi-urbánus magyar mentalitástörténeti és kulturális kérdés: vidék & főváros (életmód, értékválasztás, civil társadalom vagy hagyomány)

A téma beágyazódása, okok:

  • Történelmi: megkésett fejlődés, európai helyünk felismerése
  • Eszmetörténeti és irodalmi (az irodalom és az anyanyelv mint a nemzeti identitás hordozói): „HAZA és HALADÁS”
  • Gazdasági-társadalmi-politikai: polgárosulás (reformkor, Kiegyezés kora, világháború-forradalom-ellenforradalom, világválság)

=> A reformkor és a századforduló- Adyék kora után összeverődő harmadik reformnemzedék (Trianon utáni fiatalok)

Népi írók:

Szocialista, kommunista, parasztpárti baloldal: Darvas József, Erdei Ferenc, Szabó Pál, Veres Péter

Szociografikus irodalom, népképviselet: Illyés Gyula, Tamási Áron, Szabó Zoltán

Politikai, parasztpárti szándékok: Kovács Imre, Gombos Gyula

Elvi baloldalon, ill. a radikálistól a szélsőjobboldalig: Nagy Lajos, Kodolányi János (IGE), Sinka István, Erdélyi József, Féja Géza

A vita állomásaiból:

I.1929-1933

VÁLASZ  (1934-1938)

 

A Toll (1929-1938)

Szabó Dezső: Ifjú szívekben élek (röpirat)

Komlós Aladár: Fajvédő volt-e Ady Endre?

(Századunk)

Németh László: Faj és irodalom ; A nép és író; Új reformkor felé

Zsolt Béla értékelései, kritikái (A Toll)

Nyugat Barátok Köre vitája a modern zsidóság útjáról (1933)

Féja Géza: A régi magyarság, 1937

Hevesi András: Népi vagy polgári kultúra?

II.1934-1937

 

Illyés Gyula: Pusztulás (Nyugat)

Németh László: Debreceni káté; Egy különítményes naplójából (BH) A magyar élet antinómiái és Illyés Puszták népe fejezete (Válasz, 1934)

Zsolt Béla:  (Kalangya)

Ignotus Pál: Az Új Szellemi Front körül (Századunk)

Hatvany Lajos: A szellem különítményesei (Újság, 1934)

Kardos Pál: Zsidó válasz

Veres Péter (1937) »Faji« szocializmus vagy »tiszta« szocializmus (Szocializmus)

 

NÉPI & URBÁNUS, építészviták 1943:

ÉPÍTÉSZET (1941-1944)

TÉR és FORMA (1928-1948)

PADÁNYI GULYÁS Jenő: Magyar...magyaros, P. G. J.: Minőség és magyarság

 

GRANASZTÓI RIHMER Pál: Levél a szerkesztőhöz

G.RIHMER Pál: Népi építészet és európai agrárcivilizáció, G. R. P: Farmertelep az Egyesült Államokban

 

MAJOR Máté: Egy „faluépítészeti kérdőív”!;

Népi építészet – népies építészet (1943/2)

 

FISCHER József.: A magyar ház barátainak

Miskolczy László, Padányi G.J. és Tóth Kálmán Válasz a Magyar Ház Barátai nevében

Álláspontunk a magyar építészet ügyében (kéziratban maradt)

 

Visszhang:  

                MOLNÁR Farkas: Fogalomzavar az építészet és a politika körül (Nyugat, 1943/20. 380-383.)

 

Konklúziók

CSABA Rezső: szellemi gyarmatnak az autonómiáért vívott harcát látta a vitában

FÜSTI MOLNÁR Sándor: a vita kultúra és civilizáció szembefordulását érzékeltette

 

Ajánlott irodalom a témához:

Történelmi, társadalmi háttérhez:

Szekfű Gyula: Három nemzedék 1920,

Mi a magyar?, (Magyar Szemle Társ.) 1939,

  • Németh László Tanú, esszék, tanulmányok  és Bibó István művei;
  • A népi urbánus vita dokumentumai 1932-1947.(Sz. Nagy Péter)

Művek:

Illyés: Magyarok (Naplójegyzet, 33-38);

Féja Géza: Viharsarok;

Szabó Zoltán: Tardi helyzet, Cifra nyomorúság;

Darvas József: A legnagyobb magyar falu;

Nagy Lajos:Kiskunhalom; Veres Péter: Számadás, Gyepsor; 

Kovács Imre: Néma forradalom;

Szabó Pál: Lakodalom, Keresztelő, Bölcső (®Talpalatnyi föld)

Sinka István: Fekete bojtár vallomásai;

Erdélyi József: Ibolyalevél;

Magyarország felfedezése sorozat kötetei (folytatódik)

„Tulipán-vita” Élet és Irodalom, 1975 szept.-nov.

Huszár Tibor: Bibó estéje

Borbándi Gyula: Németh László és a népi mozgalom

Szegedy-Maszák Mihály, Salamon Konrád és Monostori Imre tanulmányai

 

 

CsatolmányMéret
Fájl BOM népi mozgalom 160109.pptx2.46 MB
Címkék: