Kőhalmi tanár úr köszöntője

Hargitai Ágnes Éva képe

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács – amelynek tagszervezete a Bolyai Műhely Alapítvány is – 2013. május 16-án a Tehetségek Szolgálatáért Díjjal tüntette ki Kőhalmi Ferencet, a Bolyai Önképző Műhely alapítóját. A köszöntő szövegét itt közöljük:

Kőhalmi Ferenc (1941) filmes szakembert, filmesztétát a filmes világ jól ismeri, például számos magyar film végén szerepel a neve. Tudni kell róla, hogy a magyar filmszakma szerkezeti és szervezeti átalakításának kidolgozója volt, és azt is, hogy kezdeményezője és megvalósítója az első magyar műholdas televíziónak, a Duna Televíziónak.

Munkásságában mindig a szűkebb és tágabb közösség szolgálata vezérelte. A Duna Televízió gondolata önmagáért beszél. Őszintén, és hiszem, hogy egybehangzóan állíthatjuk: a Duna Televízió létrehozása az összmagyarság érdekében tett egyik legnagyobb cselekedet volt az elmúlt évszázadban.

Most azonban egy szűkebb, de reményeink szerint kiteljesedő, a jövőt szolgáló tehetséggondozó hálózat kitalálása és mentorálása révén köszöntjük őt.

Kőhalmi Ferenc a hosszú idő óta első, magánvagyonból alapított Bolyai-díj megszületésekor, 2000-ben a középiskolai és felsőoktatásban tanuló legtehetségesebb diákok és hallgatók számára kitalálta a Bolyai Műhely Alapítványt, illetve annak Bolyai Önképző Körét, az első magyarországi egyetemközi szakkollégiumot. De nemcsak kitalálta, hanem meg is valósította. Ez a műhelyforma merőben különbözik az egyetemek speciális szakkollégiumaitól. Küldetése a különféle szakterületeken tanuló-formálódó-sikereket elérő fiatalok, leendő értelmiségiek legmagasabb szintű művészeti élménnyel való összekapcsolása egyfajta elkötelezett élményközösséggé.

A programot a magyar értelmiség legkiválóbbjai támogatták, alakították (pl. programbizottság, Várszegi Asztrik, Freund Tamás, Alexander Brody, Sándor Péter, Párdányi Miklósné, Csermely Péter, Somody Imre), illetve ma is segítik (a jelenlegi kuratórium vezetője: Roska Tamás, tagjai: Havass Miklós, Czakó Erzsébet, Friedler Ferenc, Benyhe István, Vertán György, Bogányi Gergely, Bor Zsolt).

A Bolyai Önképző Műhelynek először a megálmodó, Kőhalmi Ferenc alapítványa adott otthont az ún. Hild-villában. 2000 ás 2006 között alakult ki az alapvető művészeti-pedagógiai program (film, könyv, zene, képzőművészet), felkészülés, megbeszélés, vita, az ismeretek-élmények különféle módon való rögzítése (pl. előadássorozatok, Esszencia címmel könyvsorozat, egyéb kiadványok, honlap).

Kőhalmi Ferenc az elmúlt 13 évben négy csoportot vezetett. Végzett tanítványai közül ma már sokan a magyar szellemi élet kiválóságai, néhányan a legjelentősebb külföldi (svájci, németországi, svédországi tudományos kutatóintézetek) doktoranduszai, kutatói, akik hazájuk iránti elkötelezettségüket is maximálisan őrzik. Kőhalmi Ferenc számos újítása mellett 2012-ben a Bolyai Műhely Alapítvány keretében elindította „A magyar...” sorozatot, amelynek első előadása 2012 decemberében az Uránia Nemzeti Filmszínházban A magyar Ulyssesek című előadás volt. 2013-ban ezt követi majd A magyar Tragédiák. Ez a sorozat várhatóan a Bolyai Önképző Műhelyen túli hatást is kifejt. Kőhalmi Ferenc szorgalmazta a Bolyai Önképző Műhely vidéki és határon túli csoportjainak megalakulását is. Marosvásárhelyen már szerveződik ilyen csoport.

Jelenleg évente mintegy 40-45 tagot vesz fel a Műhely, és a hároméves (minden hónap első szombatján zajló) képzések végén a végzettek tanulmánykötetben és minikonferencián foglalják össze gondolataikat, valamint többségük a későbbiek során „partnerként” támogatja a közösséget.

Kőhalmi Ferenc személyes vonzereje, tanítói-tanár attitűdje, lenyűgöző „reneszánsz” műveltsége, a filmkultúrában, irodalomban, művészetekben való elmélyültsége példát mutat, megragadja a hallgatókat. Ennek a hazai tehetségfejlesztésben páratlan, hézagpótló művelődési-oktatási intézménynek a kitalálásáért, folyamatos menedzseléséért a hallgatók, tanárok és kuratóriumi tagok nevében is köszönettel fogadjuk a Tehetségek Szolgálatáért Díj megítélését Kőhalmi Ferencnek.

(A laudációt elmondta Balázs Géza, az Alapítvány ügyvezetője.)