A tudományok nyelvhasználata

Novemberben a Bolyai Önképző Műhely hallgatói konferenciája várja az érdeklődőket az ELTE Diskurzusok a szakmai diskurzusról című konferenciájához kapcsolódva.

A konferencián a különböző tudományokkal, szakterületekkel foglalkozó egyetemi hallgatók mondhatják el tapasztalataikat, véleményüket és javaslatukat a saját szakmai nyelvhasználatukkal kapcsolatban. Elsősorban rövid, 10-15 perces bemutatókra és poszterelőadásokra számítunk, amelyek a konferencia egyik alszekciójaként lesznek meghirdetve. A legjobb előadások (lektoráltatás után) megjelenhetnek a konferencia kiadványában.

Időpont: 2012. november 20-21.

A konferencia helye: ELTE Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A).

Idézet a teljes kiírásból:

A technikai fejlődés rohamosan hat az egyes szakterületek nyelvhasználatára. A konferencia a tudományok, szakmák nyelvének elméleti és gyakorlati szempontú megközelítéseit, értelmezését (szaknyelv, szakmai diszkurzus, funkcionális stílus, technolektus, regiszter), megközelítéseit, valamint konkrét elemzéseket kíván felmutatni.

Néhány kiemelten ajánlott terület: filozófia, informatika, orvos-beteg kommunikáció, törvényhozási-jogi nyelv, hivatali nyelv, a kereskedelem-reklám nyelve.

A tervezett főbb tematikus szekciók:

  1. Elméleti kutatások, megközelítések a tudományok, szaknyelvek terén
  2. Egyes tudományok, szakmák nyelvének (terminológiájának) történeti, valamint jelenkori áttekintése (különösen korpusznyelvészeti alapon)
  3. A terminológia hatalma: változatosság, társadalmi és diszkurzív szerepek, jelentések és ideológiák a (szakmai) kommunikációban. Kiemelt témák: terminológiai sztenderdizáció, a tervezés elméleti, módszertani, nyelvideológiai kérdései; nyelvmegtartás és a határon túli magyar szaknyelvek; nyelvi hátrány, hozzáférés, társadalmi esélyek (diskurzusok, metadiskurzusok és „leszakadó rétegek”); szempontok a romani és a magyar jelnyelv sztenderdizációjához
  4. Szaknyelv az oktatásban; Az anyanyelv-pedagógia, az anyanyelvi nevelés és az osztálytermi diskurzus szaknyelve

A konferenciát az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és Mai Magyar Nyelvi Tanszéke a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal, a Magyar Szemiotikai Társasággal és az Éghajlat Könyvkiadóval közösen szervezi.

 

Jelentkezési határidő: 2012. május 31.

A Bolyai Önképző Műhely tagjainak nem kell regisztrációs díjat fizetni.

A jelentkezések beküldendők: bom@bom.hu. Tárgyként kérjük feltüntetni: Konferencia.